בקשת הצעה לביטוח רכב

להורדת הטופס ומשלוח בפקס לחץ


1. תקופת הביטוח המבוקשת :

מיום עד יום
2. הביטוח המבוקש:3. פרטי הלקוח :

שם: טל'/ פקס : נייד :

ת.זהות : כתובת :
דוא"ל:

4. פרטי הרכב :

 פרטי מסחרי
 בנזין  דיזל
 ידני אוטומטי

מספר רישוי : סוג רכב : ק.דגם :

ש.ייצור : מנוע : סמ"ק

מיגון קיים :  אימובילייזר קודן אזעקה נעילת מכנסה מנוע אחר :

5 . פירוט הנוהגים ברכב :


בעל הרכב:
שם תעודת זהות תאריך לידה תוקף רישיון  זכר  נקבה
הנהג הצעיר ביותר:
שם תעודת זהות תאריך לידה תוקף רישיון  זכר  נקבה

6. תביעות קודמות :

האם היה מבוטח ב- 3 שנים אחרונות :
האם היתה תביעה ב – 3 שנים האחרונות ?  לא כן
מס' תביעות
מתי

7. מחיר קיים:

בחברת ביטוח
חובה: בחברת ביטוח

8. אופן תשלום רצוי:

 אשראי המחאה

מספר התשלומים:  מזומן מירבי
סוג כרטיס שם בעל הכרטיס
מספר כרטיס תוקף

design and created by Moon Digital

  • ביטוח פנסיוני
  • ביטוח רפואי
  • ביטוח רכב
  • ביטוח דירה
  • ביטוח לעסקים
  • ביטוח תאונות
  • ביטוח נסיעות